ശ്രീജിത്ത് മൂത്തേടത്ത്

02 മാർച്ച്, 2015

ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ അദൃശ്യ മുഖങ്ങൾ

''ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ അദൃശ്യ മുഖങ്ങൾ '' - ലേഖനം - ശ്രീജിത്ത് മൂത്തേടത്ത്
10 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകും ഓരോ അജണ്ടകൾ. ഭീകരത എത്രത്തോളം ഭീകരമെന്ന് ദിവസേനെ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭീകരരാവാൻ കഴിയുന്നത്...? ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ഒരു പക്ഷേ മാനസികരോഗികളായെന്ന് വരാം. പക്ഷേ, ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നടങ്കം ഇത്തരം ഭീകര കൃത്യത്തിനുതകും വിധം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്..?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഭീകരത വീകെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിൽ നിന്നും ആയിരങ്ങളിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രോതസ്സിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു..
   മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുബോധ സൃഷ്ടാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ സുപ്രധാന പങ്കും വഹിക്കുന്നു..

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ഒരു പക്ഷേ മാനസികരോഗികളായെന്ന് വരാം. പക്ഷേ, ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നടങ്കം ഇത്തരം ഭീകര കൃത്യത്തിനുതകും വിധം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്..?

  അതുതന്നെ!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. എനിക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കാനായില്ല.adblock വെച്ചതിനാലാവം രണ്ട് page മാത്രമേ തുറന്നുള്ളൂ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍... അതെന്തുതന്നെയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈയുള്ളവന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാവും.