ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

ശ്രീജിത്ത് മൂത്തേടത്ത്

30 ഓഗസ്റ്റ്, 2016

ഏറ്റവുമധികം ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരന്‍.
ഖസാക്കിനേക്കാളും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മധുരം ഗായതിയായിരുന്നു.
ഖസാക്കിനേക്കാളും മുമ്പുവായിച്ചതും മധുരംഗായതി തന്നെ.
ആല്‍മരത്തിന്റെയും, സുകന്യയുടെയും പ്രണയം ആത്മീയാനുഭൂതിയായി മനസ്സില്‍ നോവുകള്‍ തീര്‍ത്ത കാലമായിരുന്നു കൂടുതല്‍ ഗൗരവമുള്ള വായനകളിലേക്കു തുളഞ്ഞുകയറാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍... അതെന്തുതന്നെയായാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈയുള്ളവന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാവും.